VALL

LÄS MER I VÅR VÄXTODLINGSKATALOG HÄR!Till växtodlingsäsongen 2018 har vi tagit fram våra egna vallblandingar tillsammans med Skånefrö.
För mera information om dessa så får ni kontakta Peter eller Glenn.


Vi gör även specialblandningar på vallfrö i samråd med kunden, kvantiteten måste dock vara minst 300 kg.


Vallfröblandningar godkända för ekologisk vallproduktion

Våra ekologiska vallfröblandningar kommer ifrån Skånefrös standardsortiment.

GEV KRAFT
En blandvall med lusern för en hög och jämn baljväxtandel i vallen under hela dess liggtid.
Lusern i vallen bidrar med ett högt proteininnehåll och en bättre torktålighet.
Skördas minst 3 ggr/år.

GEV FRAMGÅNG Nyhet!
En blandning med lusern för en hög och jämn baljväxtandel i vallen under hela dess liggtid.
Lusern i vallen bidrar med en högt proteininnehåll och en bättre torktålighet.
Skördas minst 3 ggr/år.

GEV STABIL
Härdig slåtterblandning som används till ensilage för 2-3 åriga vallar som skördas 2-3 ggr/år.
Röd-och vitklöver andelen ger en jämn baljväxtandel och säkerställer kväveförsörjningen över vallens liggtid.
Passar utmärkt för mjölk- och köttproduktion.

GEV KVALITET
Intensiv, uthållig blandning som ger dig en hög säkerhet och ett bredare skördefönster.
Innehåller rörsvingeln Karolina som kombinerar hög avkastning med en senare mognad än Hykor.
Skördas 3 ggr/år (4 ggr/år vid gynnsamt förhållande).

GEV KUSEFÅR 
En flerårig, säker gräsblandning. Passar till häst, får och de flesta jordar. En lättorkad vall som är säker till ensilage och vall.

GEV SPEED BETE
En GEV-blandning för dig som vill ha ett intensivt bete. Den högre andelen eng.rajgräs bidrar till en snabbare återväxt.
En bra blandning för stipbete. Passar till mjölk-, kött- och fårproduktion.

GEV UNIVERSAL BETE
En uthållig universalblandning för flerårig betesvall som passar de allra flesta lägen.
Lämplig till mjölk-, kött- och fårproduktion. Kan med fördel användas till slåttervall vid får- och lammproduktion.

www.skanefro.se