Telefon: 0430-162 00

VALL

LÄS MER I VÅR VÄXTODLINGSKATALOG HÄR!

 

Vallbergas vallblandningar 2017

VL Gräsvall Intensiv

Art Sort %-andel
Ängsvingel Lipoche 10
Rörsvingelhybrid Hykor 30
Timotej  Lischka 25
Timotej  Switch 10
Eng. rajgräs Kentaur 25

VL Slåttervall Intensiv

Art Sort %-andel
Rödklöver Taifun 9
Vitklöver Bombus 4
Ängsvingel Lipoche 10
Rörsvingelhybrid Hykor 20
Timotej Lischka 25
Timotej Switch 12
Eng. rajgräs  Kentaur 20

VL Betesmark

Art Sort %-andel
Vitklöver Abercrest 10
Ängssvingel Lifara 10
Ängssvingel Lipoche 10
Timotej Lischka 15
Timotej Switch 10
Eng. rajgräs Herbal 10
Eng. rajgräs Kentaur 10
Rödsvingel Reverent 15
Ängsgröe Sobra 10

Vallfröblandningar 2017

DELIKAT
En blandning med vår nya rörsvingelhybrid Karolina och speciellt utvalda sorter med senare mognad. Blandningen innehåller även marknadens bästa röd- och vitklöversorter. Delikat ger en högre säkerhet och ett breddat skördefönster. Skördas 3-4 ggr/år.

GOURMÉ
En intensiv klövergräsblandning med ett flertal gräsarter som passar de flesta jordar för säker uthållighet. Något lägre andel vitklöver. För 2-3 årig vall i ett 3-4 skördesystem.

TRYGG
Ett bra val i kärva lägen! Ger en extremt härdig vall där Hykor tillsammans med timotej skapar möjligheter för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år. Passar för intensiv vallodling och skall skördas minst 3 ggr/år för att nå effekt av Hykors goda egenskaper.

BALANS
Högavkastande, balanserad och smaklig blandning med Hykor och eng. rajgräs som ger en bra start på vallen. Innehåller något lägre baljväxtandel och passar utmärkt där klöver är mer lättetablerad. Intensiv blandning som passar för mjölkproduktion.

TIXAKT
Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion. En blandning med endast rödklöver. För 2-3 åriga vallar som skördas 3 ggr/år.

PRO
2-3 årig slåttervall med lusern som bidrar med bättre torktålighet, högre avkastning och högre råprotein. Passar dig som vill ha extra protein i grovfodret och som vill mixa med majs i foderstaten. Passar bra på lättare jordar och i ett 3-4 skördesystem.

LEGEND
En klassisk slåttervall som innehåller en högre andel timotej och en lägre andel eng.rajgräs. Andel röd-och vitklöver ger en jämn baljväxtandel över åren, kan efterbetas. Ger 2-3 skördar/år.

SLÅTTERVALL HÄRDIG
Blandvall för 2-åriga vallar i ett treskördesystem i lite tuffare klimat. Lämplig för ensilage. Allroundblandning.

GRÄSVALL
Ren gräsblandning för 2-3 åriga vallar. Lättetablerad med bra återväxt som tål betning. Lämplig för ensilage/hösilage i treskördesystem.

HIPP HOPP
Uthållig och säker gräsblandning som är lämplig för hö och hösilage. Väl anpassad till två skördar/år, passar bra till häst och får.

OPTIFÅR
Intensiv slåttervall till får med en kombination av gräs och vitklöver som ger ett näringsrikt foder med låga halter av östrogena ämnen. 2-3 årig vall som går att efterbeta.

SISU BETE
Uthållig och flerårig betesvall för de flesta lägen. Ger ett bra bete under hela säsongen och kan med fördel användas som slåtter vid första skörd för bättre tramptålighet. Passar mjölk- och köttproduktion.

SKRITT BETE
Flerårig, uthållig betesvall av endast gräs anpassad speciellt till häst. Vallen ger en tät mattbildande gräsvall som tål bete bra. Första skörden kan användas som slåtter. Passar bra till bete för hästar och får.


Vallfröblandningar godkända för ekologisk vallproduktion

GEV KRAFT
En blandvall med lusern för en hög och jämn baljväxtandel i vallen under hela dess liggtid. Lusern i vallen bidrar med ett högt proteininnehåll och en bättre torktålighet. Skördas minst 3 ggr/år.

GEV STABIL
Härdig slåtterblandning som används till ensilage för 2-3 åriga vallar som skördas 2-3 ggr/år. Röd-och vitklöver andelen ger en jämn baljväxtandel och säkerställer kväveförsörjningen över vallens liggtid. Passar utmärkt för mjölk- och köttproduktion.

GEV KVALITET
Intensiv, uthållig blandning som ger dig en hög säkerhet och ett bredare skördefönster. Innehåller rörsvingeln Karolina som kombinerar hög avkastning med en senare mognad än Hykor. Skördas 3 ggr/år (4 ggr/år vid gynnsamt förhållande).

GEV SPEED BETE
En GEV-blandning för dig som vill ha ett intensivt bete. Den högre andelen eng.rajgräs bidrar till en snabbare återväxt. En bra blandning för stipbete. Passar till mjölk-, kött- och fårproduktion.

GEV UNIVERSAL BETE
En uthållig universalblandning för flerårig betesvall som passar de allra flesta lägen. Lämplig till mjölk-, kött- och fårproduktion. Kan med fördel användas till slåttervall vid får- och lammproduktion.

www.skanefro.se