FÖRTROENDEVALDA

Ordförande

Joakim Bronelius
Brostorps Gård
312 92  LAHOLM
0430-921 54
070-899 21 26
E-post

Vice ordförande

Per Ola Carlsson
Börsgård Faurås 208
311 94 FALKENBERG
0346-180 18
070-377 01 83
E-post


Peter Andersson
Årnarp Nygård
305 94  HALMSTAD
035-440 23
070-844 47 91
E-post


Stefan Carlsson
Erixberg Ålstorp
312 95  LAHOLM
070-887 38 13
E-post


Lars Björnberg
Mellby 1 Björnsgård
312 96  LAHOLM
0430-232 44
070-812 32 44
E-post


Ingvar Bartholdsson
Tjärby 6, Storebörs
432 98 GRIMETON
0340-67 42 77
070-624 83 24
E-post


Joel Svensson
Eldsberga Ågård 568
305 97 ELDSBERGA
073-020 23 33
E-post
Elin Gunnarsson
Ösarp 121
312 91 LAHOLM
0733-663533
E-post
Suppleant 1
Fredrik Johansson
Södergård 1, Skäggalösa
342 55 GRIMSLÖV
070-823 08 60
E-post
Suppleant 2
Kristina Hugne
Dalsgård 160
311 65 VESSIGEBRO
073- 801 13 08
E-post
Revisor förtroendevald

Roger Nilsson
Tormarpsvägen 6
312 95 LAHOLM
0430-225 50
070-952 25 50
 
Revisor förtroendevald

Andreas Svensson
Brännalt 6145
269 96 BÅSTAD
0431-740 97
070-592 77 21
Valberedning
Sammankallande
Anders Nilsson
Skråmered 54
312 98  VÅXTORP
070-930 06 22
Valberedning

Magnus Uhlin
Torp
312 97  LAHOLM
0430-260 02
070-872 87 48
Valberedning

Roger Mohlin
Vantingevägen 345
262 91  ÄNGELHOLM
0431- 45 29 10
070-556 49 41
Valberedning

Jan Svensson
Hjortsberga Vret
342 95  ALVESTA
0472-134 71
070-376 69 56
Valberedning

Jörgen Andersson
Spannarp 96
432 77  TVÅÅKER
0340-430 29
070-644 30 29
Valberedning

Anders Svensson
Svedbergavägen 159
254 76 ALLERUM
070- 551 84 19
Valberedning

Kerstin Nilsson
Ålstorp 72
312 94 LAHOLM
073-380 79 62