FÖRTROENDEVALDA

Ordförande

Joakim Bronelius
Brostorps Gård
312 92  LAHOLM
0430-921 54
070-899 21 26
E-post

Vice ordförande

Peter Andersson
Årnarp Nygård
305 94  HALMSTAD
035-440 23
070-844 47 91
E-post


Hans-Gunnar Enggaard
Uddekulla Ysby
312 94  LAHOLM
0430-620 27
073-324 37 08
E-post


Stefan Carlsson
Erixberg Ålstorp
312 94  LAHOLM
070-887 38 13
E-post


Birgitta Bengtsson
Norra vägen Ränneslöv
312 95  LAHOLM
0430-221 61
070-872 64 79
E-post


Lars Björnberg
Mellby 1 Björnsgård
312 96  LAHOLM
0430-232 44
070-812 32 44
E-post


Per Ola Carlsson
Börsgård Faurås 208
311 94 FALKENBERG
0346-180 18
070-377 01 83
E-post
Suppleant 1

Ingvar Bartholdsson
Tjärby 6, Storebörs
432 98 GRIMETON
0340-67 42 77
070-624 83 24
E-post
Suppleant 2

Joel Svensson
Eldsberga Ågård 568
305 97 ELDSBERGA
073-020 23 33
E-post
Revisor förtroendevald

Bo Davidsson
Rävaljung 3
310 21  HISHULT
0430-404 45
Revisor förtroendevald

Andreas Svensson
Brännaltsv 6145
269 96  BÅSTAD
0431-740 97
070-592 77 21
Valberedning
Sammankallande
Anders Nilsson
Skråmered 54
312 98  VÅXTORP
070-930 06 22
Valberedning

Sven Svensson
Skogaby 132, Allegården
312 93  LAHOLM
0430-330 08
Valberedning

Rose-Marie Andersson
Tjuvhult
312 97  LAHOLM
Valberedning

Magnus Uhlin
Torp
312 97  LAHOLM
0430-260 02
070-872 87 48
Valberedning

Roger Mohlin
Vantingevägen 345
262 91  ÄNGELHOLM
0431- 45 29 10
070-556 49 41
Valberedning

Jan Svensson
Hjortsberga Vret
342 95  ALVESTA
0472-134 71
070-376 69 56
Valberedning

Jörgen Andersson
Spannarp 96
432 77  TVÅÅKER
0340-430 29
070-644 30 29