HÖSTUTSÄDE


Vi erbjuder ett brett utsädessortiment till höstsådden.

HöstutsädeHöstvete bröd

Ellvis 
Brödvete med A-kvalitet och hög avkastning, god sjukdomsresistens, hög proteinhalt, mycket god vinterhärdighet och mycket god falltalsstabilitet.

Cubus
Högt avkastande industrivete, odlas för sin tidighet och kvalitet till kvarn, foder och destilleri. Stabilt falltal och god kärnkvalitet.

Julius
Kvarnvetesort med styvt och något längre strå. Bra vinterhärdighet.


Praktik
Tidigt mognande med god kärnkvalitet, säkert falltal och bra vinterhärdighet.
Kvarnens favorit även vid lägre proteinhalt.

RGT Reform
Ny brödvetesort med god avkastning och vinterhärdighet. Kort strå med mycket god stråstyrka och högt stabilt falltal. Dessutom hög rymdvikt och tusenkornvikt. Toppskörd med A-kvalitet!

Etana
Ny mycket högavkastande brödvete med god vinterhärdighet. Melellång med god stråstyrka, mycket goda kärnegenskaper och hög falltalsstabilitet.Höstvete stärkelse


Nordh
Avsedd för foder och stärkelse. Godkänd på The Absolut Company. Ger höga skördar, har en god rymdvikt och mycket hög stärkelsehalt. 


Torp
Mycket högavkastande, något kortare strå med mycket god stråstyrka. Medeltidig mognad med utmärkt sjukdomsresistens. Till foder och stärkelse.


Mariboss
Mycket hög avkastning, god vinterhärdighet och lite senare mognad. Frisk sort med god motståndskraft mot fusarium.


RÅG Hybrid

Herakles
Stråstyv, högavkastande syntetisk hybrid med goda stråegenskaper och falltallsstabilitet.
KWS Livado
Kvarnråg med goda bakningsegenskaper, högt falltal och goda stråegenskaper.
Nya generationens hybridråg = hög avkastning och förbättrad sjukdomsprofil.
Höstkorn

Verity

6-rads foderkorn. Mycket hög avkastning, mycket goda kärnegenskaper, hög rymd och tusenkornsvikt. Medelsen mognad, långt strå med god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.

Frigg
Tvåradssort med mycket hög avkastning. Låg merskörd vid fungicidbehandling.


Su Ellen
Ett nytt 6-rads foderkorn från Scandinavian Seed. SU Ellen har en rymdvikt likvärdig med 2-radskorn och har tagits in för att möta hybridhöstkornet.


Rågvete

Trefl
Ny sort med mycket hög avkastning, god vinterhärdighet och god sjukdomsresistens, särskilt mot gulrost.


Raptus
Ny sort med mycket hög avkastning och god sjukdomsresistens, särskilt mot gulrost. Har goda kärnegenskaper och hög falltalsstabilitet.


Höstraps Linje

Es Alegria
Frisk linjesort med mycket bra vinterhärdighet. Mognar tidigt och har en mycket hög råfettskörd och råfetthalt.

Höstraps
Hybrid

PR44D06
Dvärghybrid med hög råfettskörd och mycket god vinterhärdighet. Ger lite spill och höjer tröskkapaciteten väsentligt. Kan sås tidigt pga låg tillsväxtpunkt och förväxer ej.

DK Explicit
Hybrid med mycket hög avkastning och god resistens mot drösning i samband med mognad. Lämpar sig väl för tidig sådd pga sin ringa tendens att sträcka sig före invintring.

Compass
Stabil högavkastande marknadsledare. Välprövad hybridsort, mycket vinterhärdig, lång och mycket hög råfetthalt. Rek. vid sen sådd i Tyskland.

Andromeda
Hybridsort med klumprotsresistens. Mycket god avkastning i sin grupp av klumprotsresistenta sorter.

Dariot
Ny medeltidig hybridsort med mycket hög skörd och råfetthalt. Lämplig för normal till sen sådd genom en snabb höstutveckling.


DK Exception
Ny hybridsort med mycket hög skörd och råfetthalt. Kompakt och lugnt växtsätt på hösten som gör den lämplig för normal till tidig sådd. 
Kravgodkänt  
Råg Herakles
Höstvete Mariboss
  Stava
  Praktik
Höstkorn Frigg obetad
Höstraps ES Alegria obetad
Höstraps hybrid DK Explicit obetad

www.skanefro.se