VALL


Vallberga Lantmän har tagit fram egna vallfröblandningar, anpassade för våra kunder i vårt växande kundområde.

Det går givetvis fortfarande att beställa sin egna gårdsanpassade vallfröblandning. Kvantiteten ska då vara över 300 kg.
 

VL Intensiv Turbo:
En högavkastande och mycket intensiv blandvall med rörsvingelhybriden Hykor. Innehåller även eng.rajgräs för god smaklighet. För de intensivaste skördesystemen. Kräver 3-4 skördar per år.

VL Intensiv Top:
Blandvall innehållande rörsvingeln Karolina. För ett intensivt skördesystem där man önskar en något senare sködetidpunkt. 3-4 skördar per år.

VL Intensiv Gräs:
Lättetablerad ren gräsblandning med rörsvingelhybriden Hykor. För mycket intensiva skördesystem där man inte önskar någon inblandning av       klöver. Kräver minst 3 skördar per år.

PRO:
En2-3 årig slåttervall med lusern som bidrar med en bättre torktålighet, högre avkastning och högre råprotein. Passar bra till dig med stort behov av extra protein i foderstaten. Lusern  lämpar sig bäst på jordar med högt pH-värde. 3 skördar per år .

VL Classic:
Klassisk blandvall med ganska högt innehåll av eng.rajgräs, vilket gör den smaklig och lättensilerad. Baljväxtandelden håller en jämn nivå över åren. 2-3 skördar per år.  Kan efterbetas.

VL Härdig:
Allround blandvall utan vitklöver för ett lite tuffare klimat. 2-3 skördar per år.

VL RÄT:
En härdig blandning utan eng.rajgräs.

VL Universal Gräs:
Högavkastande intensiv ren gräsblandning. För 2-3 skördar per år. Kan efterbetas.

VL Får:
En intensiv blandvall med vitklöver, för ensilage och bete till får.

VL Hästhö:
Uthållig och säker blandning av timotej och ängssvingel, utmärkt för höskörd.

VL Betsesmark:
En uthållig blandning för fleråriga betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter.

VL Gräsbete:
En ren gräsblandning för betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter.
 

Vallfröblandningar godkända för ekologisk vallproduktion

Våra ekologiska vallfröblandningar kommer ifrån Skånefrös standardsortiment.

GEV KRAFT
En blandvall med lusern för en hög och jämn baljväxtandel i vallen under hela dess liggtid.
Lusern i vallen bidrar med ett högt proteininnehåll och en bättre torktålighet.
Skördas minst 3 ggr/år.

GEV FRAMGÅNG Nyhet!
En blandning med lusern för en hög och jämn baljväxtandel i vallen under hela dess liggtid.
Lusern i vallen bidrar med en högt proteininnehåll och en bättre torktålighet.
Skördas minst 3 ggr/år.

GEV STABIL
Härdig slåtterblandning som används till ensilage för 2-3 åriga vallar som skördas 2-3 ggr/år.
Röd-och vitklöver andelen ger en jämn baljväxtandel och säkerställer kväveförsörjningen över vallens liggtid.
Passar utmärkt för mjölk- och köttproduktion.

GEV KVALITET
Intensiv, uthållig blandning som ger dig en hög säkerhet och ett bredare skördefönster.
Innehåller rörsvingeln Karolina som kombinerar hög avkastning med en senare mognad än Hykor.
Skördas 3 ggr/år (4 ggr/år vid gynnsamt förhållande).

GEV KUSEFÅR 
En flerårig, säker gräsblandning. Passar till häst, får och de flesta jordar. En lättorkad vall som är säker till ensilage och vall.

GEV SPEED BETE
En GEV-blandning för dig som vill ha ett intensivt bete. Den högre andelen eng.rajgräs bidrar till en snabbare återväxt.
En bra blandning för stipbete. Passar till mjölk-, kött- och fårproduktion.

GEV UNIVERSAL BETE
En uthållig universalblandning för flerårig betesvall som passar de allra flesta lägen.
Lämplig till mjölk-, kött- och fårproduktion. Kan med fördel användas till slåttervall vid får- och lammproduktion.

www.skanefro.se