VÅRUTSÄDE


Vi erbjuder ett brett utsädessortiment för spannmål, baljväxter, oljeväxter, vall och fodermajs. 
När det gäller fodermajs erbjuder vi tillsammans med maskinstationerna ett paketpris på sådd, startgödsel och frö.

  

Foderkorn

Anakin

Foderkorn med mycket hög avkastning.
Bra motståndskraft mot sjukdomar, goda stråegenskaper och hög tusenkornsvikt. Nematodresistens och mlo-resistens mot mjöldagg. Finns även som EKO!

Luhkas
Mycket tidigt mognande och högt avkastande foderkorn. Sorten är frisk och har mlo-genen för mjöldaggsresistens.

Flair
Toppavkastande foderkorn. Goda kärnegenskaper. Frisk sort med god stråstyrka.

Severi
Finns endast som EKO! 6-rads sort med bra avkastning. Storkärnigt och stråstyvt foderkorn med god kärnkvalitet. Komplett mjöldaggsresistent samt god motståndskraft mot sköldfläcksjuka.Maltkorn

Ellinor
Högavkastande maltkorn som visat en övertygande styrka över hela Sverige och under skiftande väderbetingelser.
Långt och stabilt strå.Mlo-resistens.

KWS Irina
Internationellt känd sort med mycket hög skörd. KWS Irina har kort och mycket styvt strå och dessutom låg tendens till strå- och axbrytning. Medeltidig mognad.

Propino
Maltkorn med bra avkastning, låg rymdvikt, hög tusenkornvikt.


RGT Planet
Mycket hög avkastning.Mjöldagg och nematod-resistent.


Havre

Galant
Grynhavre med potential till mycket god grynkvalitet.


Symphony
Mycket högavkastande sort. Låg benägenhet för stråbrytning och hög tusenkornvikt. Liten merskörd för svampbehandling.
Finns även som EKO!

Vårvete

Diskett
Högavkastande sort med god stråstyrka.

Quarna
Sort med mycket hög inneboende proteinhalt och goda bakningsegenskaper. Finns även som EKO!

Skye 
Hög avkastningspotential. Goda stråegenskaper.Hög tusenkornvikt.
 
Ärter

Eso
Gulfröig ärt med låg tusenkornvikt och lågt spill. Mycket hög skörd och goda stjälkegenskaper. Finns även som EKO!
Åkerböna

Banquise
Vitblommig åkerböna med mycket hög avkastning. Kort stjälk med god stjälkstyrka.

Fuego
Brokblommig sort med mycket hög avkastning. Medeltidig mognad och goda stjälk egenskaper. Sorten har lågt innehåll av tanniner och kan användas till alla djurslag.

Tiffany
En brokblommig åkerböna med relativt låg tusenkornvikt. Finns även som EKO!Blålupin 

Probor 
 

Oljeväxter

Oljelin

Taurus
Är en medelsen sort med hög fröskörd och god stjälkstyrka.

Vårraps

Ability
Snabbetablerad sort med god ogräskonkurrerande förmåga och hög råfettskörd.

Makro
Hybridraps med hög frö- och råfettskörd. Ganska lång sort med god stjälkstyrka och medelsen till sen mognad.

Vårrybs

Boel
Sort med hög råfettskörd.


www.skanefro.se