VÄXTNÄRING

 
PK produkter  
Yara PK 11-21  Produktinformation
   
Potatisprodukter  
YaraMila ProMagna 8-5-19    Produktinformation
YaraMila ProMagna 11-5-18     Produktinformation
Unika Calcium Produktinformation
   
Sockerbetor  
YaraMila ProBeta  Produktinformation
Besal Produktinformation
   
K produkter  
Kalisalt Produktinformation
Kaliumsulfat   Produktinformation
Kalimagnesia Produktinformation
Polysulphate Produktinformation
Kieserite Produktinformation
   
P produkter  
Superfosfat P20  Produktinformation
   
NP produkter  
MAP 12-23 Produktinformation
   
Kväveprodukter  
YaraBela Suprasalpeter N27                   Produktinformation
YaraBela Axan  N27 Produktinformation
NS 27-4 Produktinformation
N34 Produktinformation
YaraLiva Kalksalpeter Produktinformation
YaraBela Sulfan     N24   Produktinformation
Urea N46 Produktinformation
   
NPK produkter  
YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Produktinformation
YaraMila 20-5-10   Produktinformation
YaraMila 21-3-10  Produktinformation
YaraMila 22-0-12  Produktinformation
YaraMila 24-4-5    Produktinformation
YaraMila 26-3-5     Produktinformation
YaraMila Raps  Produktinformation
   
EKO GÖDNING  
Biofer 10-3-1   Produktinformation
Biofer 6-3-12 Produktinformation
Ekogödsel plus 4,4-1,5-2 Produktinformation