Fusarium

Riktlinjer för att undvika fusariumtoxiner i spannmål

Läs mer: Jordbruksverket


Prima spannmål


Så fort axet slagits av har spannmålet gått från att vara gröda till att istället vara livsmedel eller foderråvara. Därför är det mycket viktigt att man från början tänker på att hantera sin spannmål på ett hygieniskt riktigt sätt. På så sätt säkrar man inte bara att det blir en prima vara, dvs en god kvalitet på maten och fodret, utan det är också ett bra sätt att se till att få ett bra pris för sin produkt.

Läs mer: Prima spannmål