Skörd 2021

Läs mer: Skörd 2021

Läs mer: Inför skörd 2021

Läs mer: Leveransförsäkran 2021

Läs mer: Spannmålskontrakt 2021

Läs mer: Spannmålskontrakt Grynhavre 2021

Läs mer: Torkavtal 2021

Läs mer:  Allmänna Inköpsvillkor AIS2020 
(Avsteg från AIS 2020 §3.3 – Vi kräver endast en leveransförsäkran för skörd 2021 inte per leverans)

DIGITAL LEVERANSFÖRSÄKRAN TEST 2021