Spannmålshantering med hög kvalitet

Spannmålshantering med hög kvalitet
Vid våra egna anläggningar i Vallberga och Hov samt hos våra samarbetspartners på Ågård och i Vistorp tar vi emot ca 60 000 ton foderspannmål, brödspannmål, maltkorn, oljeväxter och trindsäd från våra medlemmar och kunder. Vi erbjuder även hämtning av spannmål på din gård.

De senaste åren har vi utvecklat mottagningsanläggningarna för att processen ska bli än mer effektiv, minska köerna och öka mottagningskapaciteten. I Hov väger våra leverantörer själva ut via en automatvåg.

Spannmålstorken i Hov drivs med ren naturgas med avgasåtervinning – den miljö- och energieffektivaste torkningen.

Våra tillverkningsprocesser håller en hög och jämn kvalitet. All spannmål som lämnas in analyseras i vårt eget laboratorium på Hov och alla slutprodukter loggas och referensprover sparas från alla leveranser.
Marknaden för spannmål och oljeväxter är rörlig och vi bevakar marknaden noga för att följa dagspriser och aktuella marknadsrapporter. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha rådgivning och/eller hjälp att säkra dina försäljningspriser inför årets skörd. Du kan även legolagra din spannmål hos oss för att användas i foder eller säljas vid senare tillfälle.