FODERMAJS


Fodermajs

Vallberga Premium: En tidig sort med medelhög planta och med fin kolvsättning. FAO 180

Activate: Har en tidig mognad, hög smältbarhet i kombination med hög stärkelseskörd, samt är odlingssäker på kalla platser. FAO 150

Ambition: Är en tidig sort, robust med högt stärkelseinnehåll och stärkelseskörd, utmärkt stjälkstyrka. FAO 180

KWS Autens: Har en hög avkastning, frisk sort med hög stärkelseskörd. FAO 170

Belami: Ny sort i Sverige, har hög stärkelsehalt och hög stärkelseskörd, är en medelsen sort. FAO 200

Trooper: Ny sort i Sverige med tidig mognad, är en robust planta med god stjälkstyrka, samt hög stärkelseskörd. FAO 160

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.