HÖSTUTSÄDE

Vi erbjuder ett brett utsädessortiment till höstsådden. Läs mer i vår Höstutsädesguide 2020.

Höstraps
Artemis (Nyhet)
Den har mycket goda stjälkegenskaper, god vinterhärdighet och snabb etablering. Artemis är phomaresistent och har hög tusenkornsvikt.
Alegria
Det är en tidig och säker sort. Alegria är frisk med bra vinterhärdighet samt en utmärkt Phomaresistens.
Dariot
Dariot har riktigt bra stjälkegenskaper, passar utmärkt till olika jordtyper och är drösningsresistent.
Lämplig för normal till sen sådd genom snabb höstutveckling.
Django
Django är en linjesort, den ger en mallansen skörd och har ett kortare strå. Lämplig för normal till sen sådd genom en snabb höstutveckling.
Exception
En hybrid med god avkastning, har mycket goda stjälkegenskaper och är drösningsresistent. Kompakt och lugnt växtsätt på hösten som gör den lämplig för normal till tidig sådd.
Explicit
Hybrid med hög råfettskörd, är phoma- och drösningsresistent. Lämpar sig väl för tidig sådd på grund av sin ringa tendens att sträcka sig före invintring.
 
Höstvete
Etana   Finns även som EKO
Den har goda bakningsegenskaper, ger en stabil skörd och har goda stråegenskaper. Etana har goda kärnegenskaper och hög falltalsstabilitet.
Informer
Ger en mycket hög avkastning, har en frisk stor kärna och ett långt strå och goda stråegenskaper.
Julius
Den har en bra vinterhärdighet, ett längre strå. Julius har en god stråstyrka.
Praktik
Det är ett högavkastande kvarnvete med god bakningskvalitet. Praktik mognar tidigt, är vinterhärdig och har ett säkert falltal. Sorten är kvarnens favorit även vid lägre proteinhalt.
RGT Reform
Brödvetesort med god avkastning och vinterhärdighet. Den har ett kortare strå med god stråstyrka, hög rymd- och tusenkornsvikt, samt ett stabilt falltal.
Torp
Torp ger en hög avkastning, med något kortare strå. Den har goda stråegenskaper med god stråstyrka. Medeltidig mognad med en bra sjukdomsresistens. Används till foder och stärkelse.

Höstkorn
Frigg
Tvåradssort med hög avkastning. Den mognar något tidigare och har en bra sjukdomsprofil.
Verity
Sexrads foderkorn med hög och jämn avkastning. Den har en hög rymd- och tusenkornsvikt med goda kärnegenskaper. Långt strå med god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.
 
Rågvete
Raptus
En sort med hög avkastning och god sjukdsomsprofil, särskilt mot gulrost. Den har goda kärnegenskaper och falltalsstabilitet.
 
Höstråg
Herakles
Hybridråg med pollenplus. Herakles har en bra sjukdomsprofil, bra avkastning, hög halt av protein, god stråstyrka och falltalsstabilitet.
KWS Vinetto
En ny sort med mycket hög avkastning. Vinetto har en mycket hög avkastning, ett lite kortare strå med god stråstyrka.

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

Vallberga Lantmän är anslutna till SvepReturs återvinningssystem.