KALKNordkalk Bas
Nordkalk Bas 4
Nordkalk Bas 12
Nordkalk Struktur
Nordkalk Direkt 4 (Uddagården)
CaO %
49
51
58
71
51
Mg %
0,3
4,0
12,4
0,9
4,0
 
  

Kalkning är grunden för lönsam växtodling
 
Med kalkning förenar du en långsiktigt hållbar växtodling med högre avkastning.
 
  • Försurade ämnen i marken neutraliseras
  • De flesta näringsämnena blir mer tillgängliga för växten
  • Daggmaskarna och mikroorganismerna i marken stimuleras
  • Växtrester och annat organsikt material omvandlas snabbare till mull
  • Markstrukturen förbättras vilket ger ökad vattengenomsläpplighet, lättare jordbearbetning och ökad rotutveckling
  • Vid gott kalktillstånd binds tungmetaller, t ex kadmium, hårdare i marken och halten i växterna minskar