VALLFRÖ


Vallberga Lantmän har tagit fram egna vallfröblandningar, anpassade för våra kunder i vårt växande kundområde.

Det går givetvis fortfarande att beställa sin egna gårdsanpassade vallfröblandning. Kvantiteten ska då vara över 300 kg.
 


 

VL Intensiv Turbo:
En högavkastande och mycket intensiv blandvall med rörsvingelhybriden Hykor. Innehåller även eng.rajgräs för god smaklighet. För de intensivaste skördesystemen. Kräver 3-4 skördar per år.

VL Intensiv Top:
Blandvall innehållande rörsvingeln Karolina. För ett intensivt skördesystem där man önskar en något senare sködetidpunkt. 3-4 skördar per år.

VL Intensiv Gräs:
Lättetablerad ren gräsblandning med rörsvingelhybriden Hykor. För mycket intensiva skördesystem där man inte önskar någon inblandning av klöver. Kräver 3-4 skördar per år.

VL Intensiv Lusern:
En 2-3 årig slåttervall med lusern som bidrar med en bättre torktålighet, högre avkastning och högre råprotein. Passar bra till dig med stort behov av extra protein i foderstaten. Lusern lämpar sig bäst på jordar med högt pH-värde. 3 skördar per år.

VL Classic:
Klassisk blandvall med ganska högt innehåll av eng.rajgräs, vilket gör den smaklig och lättensilerad. Baljväxtandelden håller en jämn nivå över åren. 2-3 skördar per år. Kan efterbetas.

VL Härdig:
Allround blandvall utan vitklöver för ett lite tuffare klimat. 2-3 skördar per år.

VL Rät:
En härdig blandning utan eng.rajgräs.

VL Universal Gräs:
Högavkastande intensiv ren gräsblandning. För 2-3 skördar per år. Kan efterbetas.

VL Får:
En intensiv blandvall med vitklöver, för ensilage och bete till får.

VL Hästhö:
Uthållig och säker blandning av timotej och ängssvingel, utmärkt för höskörd.

VL Betsesmark:
En uthållig blandning för fleråriga betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter.

VL Gräsbete:
En ren gräsblandning för betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter.

VL Mångfald ettårig:
En blandning för att öka det biologiska mångfaldet. Tilldragande för pollinerande insekter. För ettårig vall. Även för ekologisk odling.
Läs produktblad här.

VL Mångfald flerårig:
En blandning för att öka det biologiska mångfaldet. Tilldragande för pollinerande insekter. För flerårig vall. Även för ekologisk odling.
Läs produktblad här.

GEV Top: 
Blandvall innehållande rörsvingeln Karolina. För ett intensivt skördesystem där man önskar en något senare sködetidpunkt. 3-4 skördar per år. Ekologisk odling.

GEV Classic: 
Klassisk blandvall med ganska högt innehåll av eng.rajgräs, vilket gör den smaklig och lättensilerad. Baljväxtandelden håller en jämn nivå över åren. 2-3 skördar per år. Kan efterbetas. Ekologisk odling.

GEV Hästhö:
Uthållig och säker blandning av timotej och ängssvingel, utmärkt för höskörd. Ekologisk odling.

GEV Betesmark:
En uthållig blandning för fleråriga betesvallar. Första skörden kan med fördel användas till slåtter. Ekologisk odling.

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.