VÅRUTSÄDE

Vi erbjuder ett brett utsädessortiment till vårsådden. När det gäller fodermajs erbjuder vi tillsammans med maskinstationerna ett paketpris på sådd, startgödsel och frö. Läs mer i vår Vårutsädesguide 2021.

Vårkorn
RGT Planet: Har hög avkastning, är mjöldaggsresistent och nematodsresistent. Finns både som foder- och maltkorn.
Ellinor: Hög avkastning, långt och stabilt strå och är en medeltidig frisk sort. Foderkorn som även finns som EKO.
Feedway: Det är en tidig och frisk sort, har hög avkastning och rymdvikt. Feedway är mjöldaggsresistent med bra stråstyrka. Finns som foderkorn.
Skyway: Nyhet för 2021. Har hög avkastning med stor kärna, har ett långt strå med god stråstyrka, samt motståndskraftig mot sjukdomar. Finns som foderkorn. Finns i begränsad mängd utsäde.
Luhkas: Den mognar mycket tidigt, bra att ha före höstraps. Har en hög avkastning och resistent mot mjöldagg.
Severi: Är ett 6-radskorn med hög avkastning, mognar tidigt och har ett längre strå med god sjukdomsresistens. Foderkorn som även finns som EKO.
Irina: Har utmärkta stråegenskaper, hög avkastning samt är resistent mot mjöldagg. Foderkorn som även finns som EKO.

Vårvete
Thorus: Har en högre avkastning och goda stjälkegenskaper. Är frisk och har låg mottaglighet mot gulrost. Finns som fodervete.
Sibelius: Har hög avkastning och rymdvikt, är frisk, har något kortare strå och god stråstyrka. Finns som kvarnvete och fodervete.
Quarna: Har utmärkta kärnegenskaper, mycket hög proteinhalt, god stråstyrka och stabilt falltal. Finns som kvarn- och fodervete, även EKO.

Vårrågvete
Milewo: Har hög avkastning, långt strå samt hög ogräskonkurrens.

Havre
Symphony: Hög avkastning, goda stråegenskaper och bra stråstyrka, samt bra kärnkvalitet. Finns i EKO samt både som gryn- och foderhavre.
Hardy: Har en hög, stabil avkastning, en medelsen mognad samt god sjukdomsbild. Finns både som gryn- och foderhavre.

Åkerböna
Lynx: Har en hög avkastning, är en lång brokblommig sort med låg tusenkornsvikt.
Tiffany: Har en hög avkastning och högproteinhalt, är brokblommig. Finns även som EKO.

Ärtor
Eso: Är en foderärt med låg tusenkornsvikt och hög proteinhalt. Finns även som EKO.

Grönfoder
Ärt/Havre: Finns även som EKO. Har 51% havre och 49% ärtor.
Ärt/Korn: Finns även som EKO. Har 51% korn och 49% ärtor.

Majs
Vallberga Premium: En tidig sort med medelhög planta och med fin kolvsättning. FAO 180
Activate: Har en tidig mognad, hög smältbarhet i kombination med hög stärkelseskörd, samt är odlingssäker på kalla platser. FAO 150
Ambition: Är en tidig sort, robust med högt stärkelseinnehåll och stärkelseskörd, utmärkt stjälkstyrka. FAO 180
KWS Autens: Har en hög avkastning, frisk sort med hög stärkelseskörd. FAO 170
Belami: Ny sort i Sverige, har hög stärkelsehalt och hög stärkelseskörd, är en medelsen sort. FAO 200
Trooper: Ny sort i Sverige med tidig mognad, är en robust planta med god stjälkstyrka, samt hög stärkelseskörd. FAO 160

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.

Vallberga Lantmän är anslutna till SvepReturs återvinningssystem.