VÄXTNÄRING

Skyddsblad och säkerhetsdatablad hittar du här

YaraBela NS 27-4 Axan:
Axan är ett kvävegödselmedel med måttlig svavelhalt. Innehåller en mindre mängd magnesium. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall.
Import NS 27-4:
Import NS från Achema eller Anwill med måttlig svavelhalt anpassad för spannmåls– och växtodling.
Suprasalpeter N27:
Suprasalpeter N27 är ett kvävegödselmedel med lika delar ammonium och nitratkväve. Produkten innehåller en hög halt magnesium.
YaraBela NS 24-6 Sulfan:
Sulfan är en kväveprodukt med högt svavel-innehåll anpassat till oljeväxter. I vall passar Sulfan då P och K tillförs med annan gödning eller stallgödsel.
YaraLiva N 15,5 Kalksalpeter:
Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en högre kväveeffektivitet och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel.
YaraMila Raps NPK 17-5-10:
YaraMila Raps är ett P– och K– starkt gödselmedel med extra mycket svavel och bor, samt en mindre mängd magnesium. Produkten är framtagen för att passa speciella näringsbehov som oljeväxter och andra kålväxter har.
YaraMila NPK 20-5-10:
Passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.
YaraMila NPK 21-3-10:
Passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll.
YaraMila NPK 22-6-6:
Bra som startgiva på jordar med lågt fosforinnehåll och normalt kaliuminnehåll.
YaraMila NPK 24-4-5:
Ett gödselmedel för jordar i fosfor– och kaliumklass III.
YaraMila NPK 26-3-5:
En kvävestark produkt för jordar med relativt högt kalium– och fosforinnehåll.
YaraMila NK 22-0-12:
Ett NK-gödselmedel med balanserad svavelhalt. Används även till återväxtgödsling i vall, samt till spannmål och förstaskörd i vall där fosfor inte behövs.
YaraMila Promagna NPK 8-5-19:
Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikronäring och är klorfri.
YaraMila Promagna NPK 11-5-18:
Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller en bredd av mikronäring och är klorfri.
YaraMila Höst NPK 8-10,5-20 MN:
Produkten passar främst på lättare jordar och på jordar med upp till mellanhögt innehåll av P och K på grund av nivån och relationen mellan fosfor och kalium. Kvävet är i form av ammonium.
YaraMila Höst NPK 10-14-12:
Höst 10-14-12 är specialgjord för lätta lerjordar och lerjordar med bra kaliumstatus.
Yara Mila Probeta NPK 15-4-8:
Probeta är ett gödselmedel speciellt framtaget för sockerbetans näringsbehov och för att passa svenska jordar. Med en giva tillförs alla näringsämnen betan behöver.
Map NP 12-23:
Fosforgödselmedel för höstgödsling vid sådd av stråsäd på jordar med relativt högt kaliuminnehåll, eller som startgiva för majs.
Yara PK 11-21:
PK-gödselmedel för höstgödsling av höstsäd på jordar med kaliumbehov samt för gödsling av baljväxter på våren.
Yara Superfosfat P 20:
Fosforgödselmedel för jordar med lågt fosforinnehåll och relativt högt kaliuminnehåll.
Kalisalt K50:
Kaliumklorid med 50% kaliuminnehåll för kaliumgödsling främst till vall.
Besal Na38:
Natriumgödselmedel till sockerbetor.
Patentkali (Kalimagnesia):
Klorfattigt gödselmedel innehållande 25% kalium, 6 % magnesium och 18% svavel. KRAV godkänt gödselmedel.
Kaliumsulfat:
Ett klorfritt kaliumgödselmedel innehållande 41,5% kalium och 18% svavel. KRAV godkänt gödselmedel.
Yara Polysulfhate:
Klorfattig och anpassad till potatis och grönsaker. Innehåller 12% kalium, 19% svavel och 4% magnesium.
Kieserit: 
Magnesium– och svavelhaltigt gödselmedel för jordar med lågt magnesiumtal. Innehåller 15% magnesium, och 20% svavel. Ger en snabb effekt och kan användas till alla grödor. KRAV-godkänt gödselmedel.

Övriga sorter anskaffas efter förfrågan och tillgång.