Växtodling för bästa odlingsresultat

Växtodlingen utgör själva grunden för lantbruket och vi ser som vår uppgift att erbjuda våra medlemmar och kunder kompetent växtodlingsservice och enkel tillgång till alla de växtodlingsprodukter som behövs för att driva ett modernt jordbruk med hög avkastning. Vi har ett brett sortiment som täcker in de flesta grödor. 
Under hela växtodlingssäsongen finns vi tillgängliga som rådgivare och låter våra medlemmar och kunder dra nytta av den stora kunskap och erfarenhet som finns i föreningen. Vi har etablerade samarbeten med regionens maskinstationer som utför kalkning, sprutning, majssådd och ensilering.
Tack vare vårt samarbete med Växa och Hushållningssällskapet Halland får vi ständigt uppdaterad information baserad på kvalificerad forskning och utveckling. 
Våra prisvärda produkter t ex fröer, utsäde, kalk, växtnäring och växtskyddsmedel är av hög kvalitet och kommer från ledande leverantörer och säljs till konkurrenskraftiga priser. Vi välkomnar både gamla och nya kunder att planera sin växtodling tillsammans med oss. Vi är noga med att anpassa växtodlingen utifrån din gårds förutsättningar och marknadens behov och vi gör gärna gårdsbesök. Välkommen att boka tid.

 
 
     
Peter Hansson   Glenn Kaufeldt
0430-162 17   0430-162 36
E-post   E-post